Hemma
Foton
Blog
Länkar
Göran´s plats
Hemma
 

ImageImage


Tao enligt W. Somerset Maugham;

"Det är ´vägen´och ´vandringsmannen´. Det är den eviga väg, på vilken alla varelser vandrar, men ingen varelse skapade den, ty den är själv ett väsen. Den är allting och ingenting. Därifrån leder allting sitt ursprung, allting fogar sig därefter, och dit ska allting till sist återvända. Det är en fyrkant utan vinklar, ett ljud som ingen kan höra och en bild utan form. Den är ett stort nät, och medan dettas maskor är så vida som havet, släpper det ingenting igenom. Den är den fristad, där allting finner sin tillflykt. den finns ingenstans, men utan att se ut genom fönstret kan man dock se den. Den lär, att man ska eftersträva att ej önska något och låta allt ha sin gång. Den, som ödmjukar sig, ska bli bevarad oskadd, och den, som böjer sig, ska rätas ut. Olyckan är framgångens grundval, och i framgången gömmer sig olyckan, men vem kan säga när vändpunkten kommer? Den, som vinnlägger sig om mildhet, kan bli till och med som ett litet barn. Mildhet medför seger åt den som anfaller och trygghet åt försvararen. Mäktig är den, som besegrar sig själv".
 site  zoomshare